szkolenia do licencji PPL(H) type rating R44 i R 66
szkolenia@gsa-aviation.pl
GSA Aviation sp. z o.o.
ul. Księżycowa 1, 01-943 Warszawa
NIP: 5213800678
REGON: 36864537000000
KRS: 0000701812
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 35 100.00 zł